Εκτός από την υλοποίηση του Πολυδύναμου κέντρου, το κοινοτικό συμβούλιο έχει τροχοδρομήσει και άλλα έργα μεταξύ των οποίων είναι:

1. Δημιουργία πάρκου στην πλατεία του χωριού, που θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, χώρους στάθμευσης, παιγνιδότοπο, παγκάκια και φωτισμό.
2. Δημιουργία χώρου πρασίνου, στα οικόπεδα που βρίσκονται στο δρόμο προς το σχολείο.
3. Διαμόρφωση του χώρου του σχολείου.
4. Διαμόρφωση του χώρου των αλωνιών.