Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Δρυ , που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Βασιλείου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99676685 / 24342833
E-mail: [email protected]
   
Ονοματεπώνυμο: Βασίλης Βασιλείου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99352663
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Παύλος Παύλου
Τηλέφωνο: 99516192
   
Ονοματεπώνυμο: Κλεάνθης Ανδρέου
Τηλέφωνο: 99008035
   
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Βασιλείου
Τηλέφωνο: 97831716
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ευανθία Παύλου (Γραμματέας)
Τηλέφωνο: 24342833
E-mail: [email protected]